Požiarne projekty

Ide nám o vašu bezpečnosť

Vitajte!

Ponúkame Vám vyhotovenie dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby PBS (tiež nazývané požiarny projekt, resp. protipožiarny projekt stavby).

Zároveň vám ponúkame vyhotovenie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby (podľa vyhlášky MVSR č. 121/2002 stavby vypracúva vtedy, ak stavba nemá spracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavby. Väčšinou ide o stavby kolaudované pred 1.4.1977).

Flexibilne a výhodne vám vyhotovíme požiarny projekt vašej budúcej alebo jestvujúcej stavby. Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa vyhotovuje na základe stavebného projektu, resp. štúdie. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si vyhotoviteľ požiarneho projektu (špecialista požiarnej ochrany) obhliadol lokalitu výstavby. Taktiež nie je nutné, aby sa priamo stretol so zákazníkom – teda s vami. Najefektívnejšia a najekonomickejšia možnosť je komunikovať na diaľku – telefonicky a e-mailom. Všetky potrebné podklady k vyhotoveniu projektu sa dajú zaslať v prílohe e-mailu.

Pozrite si cenník

Cenník

Rodinné domy
od 50 €

Cena bez DPH.

Nevýrobné a výrobné stavby
od 100 €

Cena za projekt je stanovená individuálne, v závislosti od rozsahu projektu. Cena je uvedená bez DPH.

Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby
od 100 €

Cena za projekt je stanovená individuálne, v závislosti od rozsahu projektu. Cena je uvedená bez DPH.

Pozrite si moje projekty

Moje projekty

Hala SP Trans, Malý Šariš

Regulus, Prešov

Kastex, Bratislava

ZEOCEM, Bystré

LPG čerpacia stanica, Prešov

Harley-Davidson, Prešov

Hotel Plaza Beach, Prešov

Štátna vedecká knižnica, Prešov

Chemolak - podniková predajňa, Prešov

Rokus, Prešov

Množstvo bytových domov, rodinných domov, drobných stavieb

Mgr. Jozef Kehl

Špecialista požiarnej ochrany

+421 907 222 298
kehl@poziarneprojekty.sk

Fakturačné údaje:
Neito, s.r.o.
Trnková 2521/21
082 21 Veľký Šariš

IČO: 46 738 142.
DIČ: 2023555050
IČ DPH: SK2023555050
Platca DPH